Wat is leerlingenbegeleiding?

Leerlingenbegeleiding op onze school betekent werken aan het welbevinden van leerlingen.

Hiermee bedoelen we enerzijds schoolse prestaties en anderzijds je goed voelen op school.
Indien er problemen zijn, kan je altijd een beroep op ons doen. We proberen dan, in nauw overleg met jou en je ouder(s) en eventueel met de begeleiders van het CLB, een degelijk begeleidingsplan op te stellen. Goede afspraken maken, is immers belangrijk.
Leerlingenbegeleiding kan alleen maar werken als je zelf bereid bent hulp te aanvaarden en als je zelf mee wil werken.

We kunnen hulp bieden op allerlei manieren:
  • een vertrouwelijk gesprek;
  • leren leren;
  • helpen bij het opstellen van een studieplanning en de opvolging daarvan doen;
  • remediëring:
    – je bijwerken als je ziek was;
    – je weer op het juiste spoor zetten als je om welke reden dan ook de draad kwijt bent geraakt voor een of ander vak;
  • ondersteuning bij specifieke problemen die je studies kunnen bemoeilijken (dyslexie, ADHD, gezondheidsproblemen,persoonlijke problemen, etc.).

Indien je voortdurend bijles nodig hebt voor een of ander vak, kunnen je ouders best buiten de school of via het CLB hulp zoeken. Leerlingenbegeleiding is immers geen bijlessendienst.
Soms kan dit ook een aanwijzing zijn dat je voor de verkeerde richting hebt gekozen. Ook hier geven we jou en je ouders dan een eerlijk advies

Wie staat in voor de leerlingenbegeleiding?

Je mag ervan uit gaan dat elke leraar op onze school ook een beetje leerlingenbegeleider is.
De klassenleraar zien we in de eerste plaats als de vertrouwenspersoon van de leerlingen. Bij hem kan je eerst terecht.
Ook de (oudere) leerlingen kunnen je helpen via peter- en meterschap.
Daarnaast is er een team van leerlingenbegeleiders dat zorgt voor de coördinatie, een vlot verloop, dagelijkse opvolging van de begeleiding, communicatie tussen leerlingen, ouders, klassenleraars, directie,…