Het oudernest

De oudervereniging ‘het oudernest’ bestaat uit ouders die zich hiervoor vrijwillig engageren. Zij komen op regelmatige basis op school samen met een vertegenwoordiger van de school. Elke ouder van de school kan hierbij aansluiten. Doorheen het schooljaar organiseert het oudernest enkele evenementen zoals onder andere thema-avonden met een gastspreker, fietscontroles, buurtwerking …

Heb je een vraag voor ons, stuur dan een e-mail naar volgend adres: oudernest@classroomatheneum.be