‘Ontdek jezelf, spreid je vleugels’

GO! atheneum Gentbrugge is een warm nest waar elke leerling gestimuleerd wordt om uit te groeien tot een zelfbewuste, kritische, breed geïnteresseerde en geëngageerde jongere.
Vanuit ons pedagogisch project werken we dagelijks met een gedreven team aan een krachtige leeromgeving. We zetten in op eigentijds competentiegericht onderwijs. Samen gaan we de uitdaging aan om zo goed mogelijk in te spelen op de vragen en noden van onze samenleving.
Gedurende de schoolloopbaan begeleiden we iedere jongere in het zelfstandig ‘leren leren’ en het ontwikkelen van de eigen talenten. We leren hun om verantwoord en zelfstandig keuzes te maken. We bereiden hen voor op een toekomst in het hoger onderwijs.
Het welbevinden van iedere leerling staat hierbij centraal.
GO! atheneum Gentbrugge stimuleert alle leerlingen om zichzelf te ontplooien zodat ze hun vleugels ten volle kunnen spreiden in het leven.

 

Onze 4 kernwaarden

  • Welbevinden
  • Welzijn
  • Betrokkenheid
  • Samen school maken in een inspirerende groene omgeving