Schoolkosten

Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde onderwijsactiviteiten en didactisch materiaal zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen. De school werkt hier met het principe van de maximumfactuur.

We hanteren een maximumfactuur van € 250 voor elk jaar. De GWP’s worden afzonderlijk opgenomen voor het tweede, vierde en het vijfde jaar, aan telkens maximaal € 250. De GWP van het tweede jaar aan maximum
€ 200. De GWP van het zesde jaar aan maximaal € 450.

Voor de levering van boeken en werkschriften werkt de school samen met de firma Iddink. Indien je voor de eerste week van juli je bestelling plaatst, leveren zij je boekenpakket aan huis tijdens de laatste twee weken van augustus. Indien je later bestelt, zal je pas in september je boekenpakket krijgen. Iddink int zijn factuur in september. Je kan via hun website tegen een kleine vergoeding een betaling gespreid over drie maanden aanvragen. Dergelijke extra kosten vallenbuiten de maximumfactuur.

Het deel schoolkosten voor bepaalde onderwijsactiviteiten zoals uitstappen en kopieën rekent de school zelf met de ouders af. In oktober zal je via Smartschool een eerste betaling van € 100 gevraagd worden.

De uitgaven die de school bij zijn onderwijsverstrekking voor de scholieren doet, maken deel van de maximumfactuur uit. Onder deze uitgaven verstaat de school de kosten voor kopieën, voor toetsenmappen en voor didactisch schoolmateriaal, zoals de werkstukken techniek, de bijdrage voor gebruik van klassikale woordenboeken en atlassen…
Het T-shirt voor de lessen lichamelijke opvoeding voor iedereen behalve het tweede jaar is inbegrepen in de maximumfactuur. Ten slotte betreft het de kosten voor de diverse klasuitstappen en GWP’s.

 

Wat is niet inbegrepen in de maximumfactuur?

De huur of aankoop van handboeken en werkschriften volgens de boekenlijst op ons leerlingenportaal van de website van Iddink zijn niet mee inbegrepen in de maximumfactuur. Bepaalde extra uitgaven of dienstverleningen zijn niet inbegrepen in deze bijdrageregeling. Het betreft de aankoop van tijdschriften voor levensbeschouwelijke vakken, de vervanging van verloren/beschadigde boeken, werkschriften, vervanging van de T-shirts voor LO (aan te vragen op de boekhouding) of een rapport (aan te vragen op het secretariaat voor € 6,50).