Aanbod tweede graad

We stellen graag de verschillende studierichtingen aan je voor. Zoals je misschien weet, wordt er vanuit de overheid nog volop gesleuteld aan de eindtermen. Dit zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de lessentabellen volgend schooljaar. Op dit moment kunnen we dus jammer genoeg nog geen definitieve lessentabellen voorstellen.  We geven hieronder de voorlopige lessentabellen mee, die we ook voorstelden op onze infoavond van 8 mei. Alvast onze dank voor je begrip.

 

In de tweede graad bieden wij enkel doorstroomrichtingen (ASO-richtingen) aan.

Als leerling heb je de keuze uit volgende studierichtingen:

  • Latijn (LA)
  • Moderne talen (MT)
  • Natuurwetenschappen (NW)
  • Economische wetenschappen (EW)
  • Humane wetenschappen (HW)

 

We werken samen met Tectura Tuinbouwschool Melle om in de 2de graad de richting Biotechnologische Wetenschappen aan te bieden.
Dit is een doorstroom-studierichting binnen het studiegebied ‘land- en tuinbouw’. De helft van de vakken wordt door ons in Gentbrugge aangeboden, de andere helft vindt plaats in de tuinbouwschool en wordt door hun leerkrachten gegeven. Op die manier bundelen we de sterktes van onze twee scholen: wij bieden de algemene vorming aan, in Melle krijgen de leerlingen les in de richtingspecifieke vakken van het studiegebied land- en tuinbouw. Meer informatie kan je vinden door hier te klikken.

Vakken3 LA4 LA3 MT4 MT3NW4NW3 EW4 EW3HW4HW
Levensbeschouwing2222222222
Lichamelijke opvoeding2222222222
Nederlands4454444444
Engels3344333333
Frans3344333333
Toegepaste informatica----------
Wiskunde4444444444
Informaticawetenschappen----1-1---
Geschiedenis + Burgerschap2222222222
Aardrijkskunde1111111111
Artistieke expressie1-1-1-1-1-
Natuurwetenschappen (Biologie + fyscia + chemie)3333--3322
Biologie----22----
Chemie----22----
Fysica----22----
Project STEM----11----
Duits--22------
Latijn43--------
Economie + Bedrijfswetenschappen------44--
Filosofie--------11
Gedragswetenschappen--------33
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen--------12
Kunstbeschouwing--------11
Optiepakket : Duits of Wiskunde-2---2-2--
Optiepakket : Wetenschappen of kunstbeschouwing-2--------
Optiepakket: Economie of Wetenschappen---2------
Vrije ruimte2222222222
Totaal aantal uren/week31333232323232323232