Natuurwetenschappen

Visie op de studierichting.

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

 

Leerlingenprofiel.

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Vakken

3 de jaar

uren/week

4 de jaar

uren/week

Basisvorming


Computationeel denken

-

1

Cultureel bewustzijn/expressie

-

1

Economie

1

-

Engels

3

3

Frans

3

3

Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer

2

2

Historisch bewustzijn en burgerschap

2

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

2

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

Nederlands

4

4

Ruimtelijk bewustzijn en burgerschap

1

1

Wiskunde

4

4

Specifiek gedeelte 5 uur/week

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Fysica

1

1

Wetenschappen

1

1

Wiskunde

1

1

BOOST

Remediëring/uitdaging/project gezondheid/CLIL/Spaans...

2

2