Economische wetenschappen

Visie op de studierichting.

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde). In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde.

 

Leerlingenprofiel.

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Vakken

3 de jaar

uren/week

4 de jaar

uren/week

Basisvorming 26 uur/week


Computationeel denken

-

1

Cultureel bewustzijn/expressie

-

1

Economie

1

-

Engels

3

3

Frans

3

3

Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer

2

2

Historisch bewustzijn en burgerschap

2

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

2

Natuurwetenschappen/STEM

3

3

Nederlands

4

4

Ruimtelijk bewustzijn en burgerschap

1

1

Wiskunde

4

4

Specifiek gedeelte 5 uur/week

Economie

4

4

Wiskunde

1

1

BOOST

Remediëring/uitdaging/project gezondheid/CLIL/Spaans

2

2