Lessentabel Latijn optie A & optie B

De leerlingen krijgen inzicht in de taal en letterkunde, de kunst en cultuur en de maatschappij van de Romeinen. De studie van de klassieke oudheid gebeurt vanuit twee invalshoeken: de taal en de cultuur. De kennis van het Latijn wordt verder uitgebreid. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Er wordt aandacht geschonken aan de taalelementen die nodig zijn voor het begrijpen van teksten van klassieke schrijvers. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft.

De leerlingen die kiezen voor OPTIE A, kiezen voor het maximumpakket wiskunde op 4 lesuren (uitbreidingsleerplan wiskunde in de tweede graad). De leerlingen die kiezen voor OPTIE B, kiezen voor het minimumpakket wiskunde op 4 lesuren (basisleerplan wiskunde in de tweede graad).

Vakken Optie a Optie b
Basisvorming 24 uur/week    
AV Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
AV Nederlands 4 4
AV Geschiedenis 2 2
AV Aardrijkskunde 1 1
AV Lichamelijke opvoeding (LO) 2 2
AV Frans 3 3
AV Engels 3 3
AV Wiskunde 4* 4*
AV Biologie 1 1
AV Chemie 1 1
AV Fysica 1 1
Specifiek gedeelte 4 uur/week    
AV Latijn 4 4
Complementair gedeelte 4 uur/week    
AV Frans   +1
AV Engels   +1
AV Chemie +1  
AV Fysica +1  
Seminarie competentieontwikkeling (CO) 2 2
Totaal 32 32