Lessentabel economie

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig. Starten kan na elke richting van het tweede leerjaar. In de richting economie worden vier lesuren aan het vak economie besteed. In deze studierichting helpen we de leerlingen om, uitgaande van dagelijkse gebeurtenissen, de samenhang te verklaren die er bestaat tussen gezinnen, bedrijven, de overheid en hun verhoudingen met het buitenland.

De leerlingen die kiezen voor OPTIE A, kiezen voor het maximumpakket wiskunde op 4 lesuren (uitbreidingsleerplan wiskunde in de tweede graad). De leerlingen die kiezen voor OPTIE B, kiezen voor het minimumpakket wiskunde op 4 lesuren (basisleerplan wiskunde in de tweede graad).

Seminarie competentieontwikkeling (CO)22
Vakken Optie a Optie b
Basisvorming 24 uur/week    
AV Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2 2
AV Nederlands 4 4
AV Geschiedenis 2 2
AV Aardrijkskunde 1 1
AV Lichamelijke opvoeding (LO) 2 2
AV Frans 3 3
AV Engels 3 3
AV Wiskunde 4* 4*
AV Biologie 1 1
AV Chemie 1 1
AV Fysica 1 1
Specifiek gedeelte 4 uur/week    
AV Economie 4 4
Complementair gedeelte 4 uur/week    
AV Frans 1 1
AV Engels 1 1
Seminarie competentieontwikkeling (CO) 2 2
Totaal 32 32