Moderne talen

Visie op de studierichting.

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen. Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

 

Leerlingenprofiel.

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Vakken uren/week
Basisvorming 26 uur/week  
Burgerschap en historisch bewustzijn 2
Burgerschap en ruimtelijk bewustzijn 1
Economie 1
Engels 3
Frans 3
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding (LO) 2
Natuurwetenschappen/STEM 3
Nederlands 4
Wiskunde en ICT 4+1
   
Specifiek gedeelte 5 uur/week  
Duits 2
Engels 1
Frans 1
Nederlands 1
   
BOOST  

Remediëring/uitdaging/project gezondheid/
CLIL/Spaans

1
Totaal 32