Economische wetenschappen

Visie op de studierichting.

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde). In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde.

 

Leerlingenprofiel.

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Vakken uren/week
Basisvorming 26 uur/week  
Burgerschap en historisch bewustzijn 2
Burgerschap en ruimtelijk bewustzijn 1
Economie 1
Engels 3
Frans 3
Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding (LO) 2
Natuurwetenschappen/STEM 3
Nederlands 4
Wiskunde en ICT 4+1
   
Specifiek gedeelte 5 uur/week  
Economie 4
Wiskunde 1
   
BOOST  

Remediëring/uitdaging/project gezondheid/
CLIL/Spaans

1
Totaal 32