Lessentabel tweede jaar A

De basisvorming bestaat uit 25 uur/week.
Optioneel kiezen de leerlingen 5u/week voor klassieke taken of moderne talen & wetenschap.
Leerlingen zonder verplichte remediëring (BOOST) kiezen 2 verschillende modules. Eén module per semester, 2u/week.

Vakkenklassieke talenmoderne talen & wetenschap
Basisvorming 25 uur/week  
Levensbeschouwing22
Nederlands44
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding (LO)22
Frans33
Engels22
Wiskunde44
Natuurwetenschappen22
Burgerschap en economie11
Techniek22
Keuzegedeelte 5 uur/week  
Latijn4 
Grieks en Griekse cultuur1 
Wetenschappen (met doelstellingen basisoptie) 2
Talen + taalonderzoek: 1u NL, 1u FR, 1u EN 3
Remediëring, verdieping en verkennen 2 uur/week*22
BOOST (= leerlingen met verplichte remediëring)  
STEM-wetenschappen  
Moderne vreemde talen (Russisch/Zweeds)  
Mens en Maatschappij  
Kunst en creatie  
Land- en tuinbouw in Tuinbouwschool Melle  
Economie en Organisatie in KTA-GITO Groenkouter  
STEM-technieken in KTA-GITO Groenkouter  
Totaal3232

* Leerlingen zonder verplichte remediëring (BOOST) kiezen 2 verschillende modules. Eén module per semester.