Een brede eerste graad

Op 1 september 2019 werd de modernisering van het secundair onderwijs ingevoerd. Ondertussen is de eerste graad volledig gemoderniseerd. De volgende schooljaren wordt de modernisering trapsgewijs in de tweede en derde graad ingevoerd. 

In de eerste graad spreken we enkel nog van a-stroom en b-stroom. Onze school biedt enkel de a-stroom aan. 

In het eerste jaar zit je in de klas 1A en in het tweede jaar zit je in 2A.

In 1A bestaat de lessentabel uit een basisvorming van 28 lesuren, aangevuld met 4 lesuren keuzevakken. Zo komen we aan een totaal van 32 lesuren per week. 

In 2A bestaat de lessentabel uit een basisvorming van 25 lesuren, aangevuld met 5 uren keuzevakken en 2 uren remediëring, uitdieping en verkenning. Zo komen aan een totaal van 32 lesuren per week.

Meer info over 1A en 2A vind je door hieronder de lessentabellen te openen.

 

De presentatie van onze infoavond ‘Naar het eerste jaar’ vind je hier.