Aanbod derde graad

We stellen graag de verschillende studierichtingen aan je voor. Zoals je misschien weet, wordt er vanuit de overheid nog volop gesleuteld aan de eindtermen. Dit zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de lessentabellen volgend schooljaar. Op dit moment kunnen we dus jammer genoeg nog geen definitieve lessentabellen voorstellen. We geven hieronder voor het 5de jaar de voorlopige lessentabellen mee, die we ook voorstelden op onze infoavond van 8 mei. In het 6de jaar wordt de onderwijsvernieuwing uitgerold in het schooljaar 2024-2025. 

In de derde graad bieden wij enkel ASO-richtingen aan. Als leerling heb je de keuze uit volgende studierichtingen:

Een leerling uit de studierichting Latijn-Moderne talen:

 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met klassieke en moderne talen aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren;
 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • is bereid eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • is geboeid door literatuur en leest graag.

Een leerling uit de studierichting Latijn-Wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijke insteek;
 • gaat kritisch om met informatie en data en kan nauwkeurig werken;
 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Een leerling uit de studierichting Latijn-Wiskunde:

 • is geboeid door wiskunde en exacte wetenschappen;
 • gaat kritisch om met informatie en data en kan nauwkeurig werken;
 • is ruim geïnteresseerd in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen Latijnse teksten zijn geschreven;
 • is enthousiast om de literatuur in het Latijn van de klassieke oudheid tot nu te ontdekken;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Een leerling uit de studierichting Economie-Moderne talen:

 • is geïnteresseerd in abstract economisch denken;
 • vindt het fijn om aan de slag te gaan met de toegepaste wiskunde in functie van economie;
 • heeft belangstelling voor de economische actualiteit;
 • gaat kritisch om met informatie;
 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands;
 • is geboeid door literatuur;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan.

Een leerling uit de studierichting Humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is breed geïnteresseerd in kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

Een leerling uit de studierichting Moderne talen-Wetenschappen:

 • is geboeid door moderne talen als communicatiemiddelen, als exponenten van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • is bereid eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands;
 • is geboeid door literatuur;
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan;
 • ervaart het als een uitdaging om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren;
 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen en maatschappelijke aspecten;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
 • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
 • vindt exacte vakken leuk;
 • is een doorzetter die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
 • lost graag complexe problemen op;
 • is niet bang van abstracte theorie;
 • houdt van analyseren en logisch denken;
 • is nieuwsgierig en kritisch ingesteld;
 • neemt graag een onderzoekende houding aan;
 • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Een leerling uit de studierichting Moderne talen:

 • is geboeid door alle aspecten van taal als communicatiemiddel, als exponent van de maatschappij én als wetenschapsdomein;
 • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
 • heeft een serieus boontje voor literatuur;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil graag een vierde vreemde taal beheersen

Lessentabellen 5de jaar

Vakken

5 ECMT5 HW5 LAMT5 LAWI5 MT5 MTWE5 LAWE5 WEWI
Levensbeschouwing22222222
Lichamelijke opvoeding22222222
Nederlands43435433
Frans43434433
Engels32324322
Wiskunde44373557
Natuurwetenschappen111-1---
Biologie (+ STEM)---2-222
Fysica (+ STEM)---1-222
Chemie (+ STEM)---1-222
Onderzoeksvaardigheden wetenschappen & STEM en Project STEM-------1
Geschiedenis + Burgerschap22222222
Aardrijkskunde11111222
Economie (Economisch financiële competentie)41111111
Bedrijfswetenschappen1-------
Kunstbeschouwing-2------
Filosofie-2------
Gedragswetenschappen-3------
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen-2------
Latijn--44--4-
Duits2-2-22--
Vierde Moderne Talen--2-2---
Taalwetenschap----1---
Informaticawetenschappen---1---1
BOOST (keuzevak)22--2---
Totaal aantal uren/week3232313232333232

Lessentabellen 6de jaar