Lessentabel wetenschappen

MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN

In deze studierichting wordt, naast het basispakket, gefocust op zowel de talen, de wiskunde als de wetenschapsvakken. Tijdens deze lessen zetten we onze leerlingen abstract aan het denken. Zo leren ze zelfstandig redeneren en handelen. Ook de praktische kant van de wetenschappelijke vakken komt aan bod. Proeven uitvoeren, metingen uitvoeren met de juiste instrumenten en correcte verslaggeving zijn onontbeerlijk in deze richting. Leerlingen worden aangemoedigd om objectief, kritisch, wetenschappelijk correct en verantwoordelijk te zijn.

 

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

In de studierichting wetenschappen-wiskunde focussen we, naast het basispakket, op de wetenschappelijke vakken en op wiskunde. Wetenschappen en wiskunde vormen het hoofdbestanddeel van deze richting. De wetenschappelijke en wiskundige leerstof is van hoog en abstract niveau, waardoor heel wat logisch denk- en redeneervermogen van de leerling wordt verwacht. Bij de wetenschappelijke vakken wordt uiteraard de praktijk nooit uit het oog verloren door middel van nauwkeurige metingen en praktische proeven.

VakkenModerne talenWiskunde
Basisvorming 22 uur/week  
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer22
AV Nederlands44
AV Geschiedenis22
AV Aardrijkskunde11
AV Lichamelijke opvoeding (LO)22
AV Frans33
AV Engels22
AV Wiskunde33
AV Biologie11
AV Chemie11
AV Fysica11
Specifiek gedeelte 8 of 7 uur/week  
AV Aardrijkskunde+1*+1*
AV Biologie+1**+1**
AV Chemie+1+1
AV Fysica+1+1
AV Engels+1 
AV Frans+1 
AV Duits of Spaans2 
AV Wiskunde+1+4
Complementair gedeelte 3 of 4 uur/week  
AV Wiskunde+1 
AV WW Chemie 1
AV WW Fysica 1
Seminarie competentieontwikkeling (CO)22
Totaal3333

*aantal uren in het eerste jaar van de derde graad
** aantal uren in het tweede jaar van de derde graad