Lessentabel Latijn

LATIJN-MODERNE TALEN

In de studierichting Latijn-Moderne talen focussen we, naast het poolvak Latijn en het basispakket, op de moderne vreemde talen. Dit houdt in dat leerlingen talen grondig bestuderen. Zowel taalkundig als literair gaan ze aan de slag met vier vreemde talen. Alle vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) komen ruim aan bod naast de grammatica. Niet enkel de talen op zich, maar ook de samenhang tussen de verschillende talen wordt belicht. Zo worden leerlingen gestimuleerd om verbanden te leggen.

 

LATIJN-WETENSCHAPPEN

In deze studierichting focussen we, naast het poolvak Latijn en het basispakket, op de wetenschappelijke vakken. Tijdens de lessen zetten we onze leerlingen abstract aan het denken. Zo leren ze zelfstandig redeneren en handelen. Ook de praktische kant van de wetenschappelijke vakken komt aan bod. Proeven uitvoeren, metingen uitvoeren met de juiste instrumenten en correcte verslaggeving zijn onontbeerlijk in deze richting. Leerlingen worden aangemoedigd om objectief, kritisch, wetenschappelijk correct en verantwoordelijk te zijn.

 

LATIJN-WISKUNDE

De studierichting Latijn-Wiskunde focust, naast het poolvak Latijn en het basispakket, op wiskunde én wetenschappen. De wiskundige leerstof is van hoog en abstract niveau, waardoor heel wat logisch denk- en redeneervermogen van de leerling wordt verwacht.

VakkenModerne talenWetenschappenWiskunde
Basisvorming 21 of 22 uur/week   
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer222
AV Nederlands444
AV Geschiedenis222
AV Aardrijkskunde111
AV Lichamelijke opvoeding (LO)222
AV Frans333
AV Engels222
AV Wiskunde333
AV Natuurwetenschappen2  
AV Biologie 11
AV Chemie 11
AV Fysica 11
Specifiek gedeelte 8 uur/week   
AV Latijn444
AV Engels+1  
AV Frans+1  
AV Duits of Spaans3  
AV Wiskunde +1+4
AV Aardrijkskunde +1* 
AV Biologie 

+1**

 
AV Chemie +1 
AV Fysica +1 
Complementair gedeelte 3 of 2 uur/week   
AV Fysica  +1
AV Wiskunde +1 
Seminarie competentieontwikkeling (CO)222
Totaal323333

*aantal uren in het eerste jaar van de derde graad
** aantal uren in het tweede jaar van de derde graad