Lessentabel humane wetenschappen

De vakken in de basisvorming zijn dezelfde als in andere ASO-studierichtingen.

De specifieke vakken zijn gedrags- en cultuurwetenschappen. De mens en maatschappij komen in een zeer brede waaier van onderwerpen en invalshoeken aan bod in deze lessen.

Gedragswetenschappen staat voor het bestuderen en analyseren van het gedrag en het functioneren van de mens en de groepen waarin de mens leeft. Het hoe en waarom van bepaalde gedragingen wordt door middel van wetenschappelijke theorieën en verklaringen uit de psychologie en sociologie onderbouwd.


Tijdens de lessen cultuurwetenschappen bestudeer je het functioneren en de rol van verschillende organisaties in de samenleving. Media, recht, kunst, verschillende levensbeschouwingen, filosofie, gezondheid, politiek en de wisselwerking ertussen worden kritisch benaderd en geanalyseerd. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor cultuur en leert begrip opbrengen voor andere samenlevingsvormen.

Vakken uur/week
Basisvorming 21 uur/week
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Nederlands 4
AV Geschiedenis 2
AV Aardrijkskunde 1
AV Lichamelijke opvoeding (LO) 2
AV Frans 3
AV Engels 2
AV Wiskunde 3
AV Natuurwetenschappen 2
Specifiek gedeelte 7 uur/week
AV Gedragswetenschappen 4*/3**
AV Cultuurwetenschappen 3*/4**
Complementair gedeelte 4 uur/week
AV Frans +1
AV Engels +1
Seminarie competentieontwikkeling (CO) 2
Totaal 32
*aantal uren in het eerste jaar van de derde graad ** aantal uren in het tweede jaar van de derde graad