Lessentabel economie – moderne talen

In deze studierichting wordt, naast het poolvak economie en het basispakket de, gefocust op de moderne vreemde talen. De leerlingen hebben 4 uren Frans, 3 uren Engels en 2 of 3 uren Spaans/Duits per week. Tijdens de taallessen komen alle vaardigheden aan bod (lezen, schrijven, luisteren en spreken) alsook de nodige grammatica. Niet enkel de talen op zich, maar ook de samenhang tussen de verschillende talen wordt belicht. Zo worden leerlingen gestimuleerd om verbanden te leggen.

Vakken Optie a Optie b
Basisvorming 21 uur/week
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2
AV Nederlands 4 4
AV Geschiedenis 2 2
AV Aardrijkskunde 1 1
AV Lichamelijke opvoeding (LO) 2 2
AV Frans 3 3
AV Engels 2 2
AV Wiskunde 3 3
AV Natuurwetenschappen 2 2
Specifiek gedeelte 8 of 9 uur/week
AV Economie 4 4
AV Engels +1 +1
AV Frans +1 +1
AV Duits of Spaans 2 3
Complementair gedeelte 4 of 2 uur/week
AV Wiskunde +2
Seminarie competentieontwikkeling (CO) 2 2
Totaal 33 32