Profielschets Biotechnologische wetenschappen (BIOW) tweede graad doorstroom

Biotechnologische wetenschappen is een wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie, waarbij ze vooral aandacht besteden aan de levende materie en haar omgeving. De studierichting Biotechnologische wetenschappen richt zich tot leerlingen die kiezen voor een brede wetenschappelijke vorming. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis en focust op chemie, fysica, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Biotechnologische wetenschappen richt zich naar theoretisch sterke leerlingen met een bijzondere interesse in biologie en chemie en hun toepassingen binnen natuur en milieu zoals voeding, land- en tuinbouw, medische sector, recyclage, … De leerlingen zijn theoretisch wetenschappelijk sterk maar kunnen deze kennis ook transfereren naar toepassingen. Ze verwerven tevens technische (labo)vaardigheden.

Wie kan instappen in 3 BIOW?

Leerlingen stromen in na het succesvol (A-attest) beëindigen van het 2e leerjaar van de 1e graad.
Gemotiveerde jongeren die de 1e graad A-stroom hebben doorlopen, hebben beslist alle kans op slagen en vinden aansluiting, mits zij een brede interesse hebben voor en een basiskennis van de wetenschappen.

Aansluitend studieverloop

Wie slaagt in de 2e graad Doorstroom Biotechnologische wetenschappen kan aansluitend instappen in het 1e leerjaar van de 3e graad Doorstroom Biotechnologische en chemische wetenschappen (5 BIOW). Leerlingen die slagen in deze derde graad behalen een diploma secundair onderwijs en kunnen een professionele of academische bacheloropleiding aanvatten. Wetenschappelijke studierichtingen zoals bv. een master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de biowetenschappen, master in de biomedische wetenschappen, professionele bachelor biomedische laboratoriumtechnologie,… sluiten er bij aan.

Organisatie van de lessen

De algemene vakken (basisvorming) worden gegeven op het Atheneum Gentbrugge. Onze school heeft een jarenlange ervaring in het geven van algemene vakken op ‘doorstroom’niveau.

De vakken die plaatsvinden op het atheneum Gentbrugge zijn: levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, Nederlands, Engels, Frans, burgerschap + geschiedenis, aardrijkskunde en artistieke expressie

 

De vakken wiskunde, chemie, biologie, fysica en het richtingspecifieke vak biotechnologische wetenschappen worden aangeboden op Tectura Tuinbouwschool Melle. In het vak biotechnologische wetenschappen wordt continu de link gelegd met de basiswetenschappen. Via STEM-projecten en geïntegreerd werken, wordt de kennis aan de concrete toepassingen gekoppeld. Leerlingen gaan er zelf aan de slag via proefondervindelijk wetenschappelijk werk, leren resultaten rapporteren en verwerken.

 

De vakken worden op zo een manier ingepland dat de leerlingen tijdens de middagpauze van de ene naar de andere school (op amper 3 km van elkaar) met de fiets kunnen pendelen.