Schooluren

  • Openingsuren school:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.00 u tot 17.00 u
Woensdag: 8.00 u tot 13.00 u

  • Lesuren:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.25 u tot 16.20 u
Woensdag: 8.25 u tot 12.50 u

  • De school biedt de leerlingen de mogelijkheden om in alle rust te studeren tijdens de middagpauze en na de lesuren:
  • Begeleide middagstudie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.20u – 13.50u
    Begeleide avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag : 15.30 u tot 17u

  • Pauzes:

Voormiddag: 10.55 u tot 11.10u
Middag: 12.50 u tot 13.50 u

 

Leerlingenkaart

De leerlingenkaart is de officiële kaart zoals beschikbaar gesteld door het departement onderwijs.
De kaart is slechts geldig met een pasfoto van de leerling en geeft recht op extra kortingen in de bioscoop, attracties,...

  • Groene leerlingenkaart: de leerling staat tijdens de middagpauze onder ouderlijk toezicht en mag de school verlaten
  • Rode leerlingenkaart: de leerling mag de school niet verlaten

Schoolrestaurant

Het middagmaal wordt genuttigd in het schoolrestaurant van 12.50 u tot 13.20 u.
Leerlingen met een rode leerlingenkaart zijn verplicht aanwezig.
Leerlingen met een groene leerlingenkaart kunnen eveneens hun maaltijd nuttigen in het schoolrestaurant.