EEN SCHOOL IN ACTIE !

Het Atheneum Gentbrugge heeft een brede waaier aan ASO-richtingen , waarbij een kwalitatief gezonde mix van traditioneel en innovatief onderwijs nagestreefd wordt.

Een enthousiast team staat samen met ouders en andere onderwijspartners klaar om alle kinderen ten volle te ontplooien om hen in het heden en de toekomst effectief te leren omgaan met de realiteit . Hierbij krijgen zowel kennis, vaardigheden als talenten van de leerlingen de nodige zorg en aandacht.

De voortdurende aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten, maken de groene campus tot een actieve, dynamische plaats waar het goed leren én leven is.


Atheneum Gentbrugge stelt 5 pijlers voorop om haar doelstellingen te realiseren.

Pijler 1: Dynamische en CreActieve school

Pijler 2: Stimuleren van persoonlijke ontwikkelingskansen

Pijler 3: Verbondenheid met de school en met elkaar

Pijler 4: Welbevinden als basis voor een succesvolle samenwerking

Pijler 5: Open en groene school

Het laatste doorlichtingsverslag is nu beschikbaar. Download het hier.