Inloggen als ouder/wachtwoord vergeten

Ga naar https://atheneumgentbrugge.smartschool.be
Klik op "Wachtwoord vergeten?"
Vul als ouder de gebruikersnaam van je dochter/zoon in
Geef je e-mailadres in (hetzelfde dat je ook aan de school hebt doorgegeven) en je krijgt via mail je inloggegevens ;-)

U zal de eerste maal dat u inlogt het wachtwoord moeten wijzigen. Kies een veilig wachtwoord dat eenvoudig te onthouden is, maar toch niet zomaar te achterhalen is. De school kan dit wachtwoord nooit achterhalen. Op deze manier heb je een unieke login als ouder. Neem niet hetzelfde wachtwoord als uw zoon/dochter!
U heeft nu als ouder een co-account. Een co-account heeft dezelfde rechten als de hoofd-account . Er zijn slechts twee modules die voor hoofd- en co-account apart zijn: 
•    berichtensysteem & mijn documenten. 
U heeft als ouder (co-account) geen toegang tot de berichten en “mijn documenten” van de leerling (hoofdaccount) en uw zoon/dochter heeft geen toegang tot uw berichten. 

Een kind toevoegen?

Heb je als ouder meerdere kinderen op school dan kan je deze samen zetten. Je dient wel eerst de inloggegevens voor het 2de (of 3de...) aan te vragen op dezelfde manier als hierboven beschreven.

De werkwijze om een kind toe te voegen vind je in de hanleiding van Smartschool. Een directe link vind je hier.

Smartschool in een notendop

Leerlingen en ouders hebben toegang tot Smartschool, het digitaal leerplatform van onze school. Dit leerplatform bevat onder andere een berichtensysteem (berichten), een evaluatiemodule (Skore puntenboekje), cursussen (mijn vakken), een digitale agenda (Schoolagenda) en afwezigheden.

Via het net kunnen leerlingen, ouders, directie, leerkrachten, leerlingenbegeleiding en leerlingensecretariaat met elkaar kunnen communiceren.
Via Skore puntenboekje, kan u de evaluatiecijfers van uw zoon of dochter raadplegen. Op die manier heeft u de mogelijkheid om de studieresultaten van uw zoon/dochter te volgen en dit voor alle vakken. 

In het onderdeel “Mijn vakken” staan elektronische cursussen die voor de klas van uw zoon/dochter van belang zijn. Dit is de elektronische leeromgeving waarop leerkrachten hun cursussen en taken ter beschikking kunnen stellen. Anderzijds kunnen leerlingen binnen het leerplatform samenwerken aan een project, taken indienen ….

De digitale schoolagenda bevat het lessenrooster van uw zoon/dochter, de lesonderwerpen en aangekondigde taken, toetsen en voorbereidingen. De leerlingen hebben geen papieren schoolagenda. De school voorziet een downloadbaar sjabloon om, indien gewenst, een schriftelijke planning op te maken.

Hieronder vind je een pdf-bestand en een filmpje met schermafbeeldingen over de werking van smartschool.

Download als pdf