Lessentabel eerste jaar A

Keuzemodules 1A

Keuzemodule Kunst en creatie

Je kiest voor deze module als je creatief bent en interesse hebt in kunst. Je wil graag bijleren over wat kunst is en wat niet, hoe kunstwerken worden gemaakt. Je bewondert kunstenaars en je wil graag meer weten over hun leven en hun kunstwerken. Je woont graag voorstellingen bij en museumbezoek boeit je. Je leeft je uit in schilderen, tekenen, toneelspelen, dans, muziek,…

Voorbeelden van projecten zijn: Film als kunst (geschiedenis van de film, belangrijke films, regisseurs, componisten,acteurs), muziek en instrumenten de wereld rond, van circus tot Cirque du soleil, Jazz en lichte muziek, Walt Disney: van animatie tot wereldbedrijf,  het oefenen van dottechniek geïnspireerd op de Aboriginals, het maken van kunstewerken met afval, bespreken van de knipsels van Matisse, keramieken, we maken en bezoeken een opera,…

Keuzemodule Latijn-Klassieke talen

In de module klassieke talen, maak je kennis met de geschiedenis en de cultuur van de klassieke oudheid, de Grieken en de Romeinen.  Het Latijn speelde eeuwenlang dezelfde rol als het Engels nu. Naast de cultuur en de geschiedenis, is er ook taalstudie. Geleidelijk aan bouw je woordenschat op, en leren we samen hoe de taal wordt opgebouwd. Al heel snel kan je kleine tekstjes lezen en vertalen en ze in hun historische context plaatsen. In de lessen Latijn wordt de link met onze eigen leefwereld voortdurend gelegd.

Je moet de betekenis leren van de woorden die vaak voorkomen. Je leert die woorden alleen van het Latijn naar het Nederlands. Je hoeft dus geen Latijn te spreken.

In de teksten maak je kennis met allerlei woordsoorten, vormen en zinsdelen. Je ontdekt hoe de taal in elkaar zit.

Heel wat andere Europese talen zijn uit het Latijn afkomstig. Tachtig procent van alle woorden in het Frans, Spaans en Italiaans hebben hun oorsprong in het Latijn.

Het lezen van Latijnse teksten vraagt een grote nauwkeurigheid, die nuttig is in andere vakken. Dat kan je helpen bij het begrijpend lezen van teksten in andere talen. Bovendien leer je erop letten dat de vertaling een mooie en vlotte Nederlandse tekst wordt. Zo oefen je ook je Nederlands.

Dankzij de teksten leer je heel wat over de Griekse en Romeinse leefwereld. Op reis en in films, schilderijen en boeken, leer je veel over hun manier van leven.

(bron: brochure van Vereniging van Leerkrachten Oude Talen vzw)

Keuzemodule Moderne Vreemde talen

Je houdt ervan om kennis te maken met andere talen en culturen? Dan volg je de module Moderne Vreemde Talen. In deze module (2 uur/week) werken we projectmatig met taal. Dat kan zowel in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Duits,… zijn,  afhankelijk van het project.

Voorbeelden van projecten :  we  combineren cultuur met taal, we maken een tentoonstelling, een videoboodschap, een toneelstuk,….. in een andere taal. Indien mogelijk, werken we samen met externe partners (toneelgezelschap, universiteit, hogeschool, museum, uitwisseling met een andere school,…)

Keuzemodule Economie en organisatie

Je hebt interesse in de organisatie van een bedrijf en je wil meer leren over hoe een bank werkt, wat een overschrijving is, hoeveel mensen verdienen en wat een basisinkomen is. We doen dit via verschillende werkvormen en projecten. Er is specifieke aandacht voor duurzaam ondernemen, eerlijke handel, maar ook over de organisatie van onze maatschappij en waar onze belastingen aan worden besteed.

Voorbeelden van projecten: we bereiden een discussie voor rond  het basisinkomen, we bezoeken de beurs, we nodigen een bankier uit, we maken kennis met politici en hoe de gemeenteraad werkt, we maken onze eigen politieke partij, ...

Keuzemodule STEM-wetenschappen

Technologie, wetenschappen en ict kunnen we niet meer wegdenken uit onze maatschappij en het bedrijfsleven. Deze module slaat de weg in van het STEM-verhaal (Science-Technology-Engineering- Mathematics) waarbij techniek, creativiteit en innovatie centraal staan. Als je kiest voor deze module, heb je interesse in de wetenschappen, wil je de wetenschappelijke achtergrond van technologie onderzoeken aan de hand van de wetenschappelijke methode. Je hebt interesse in het onderzoeken van de natuur en labowerk vind je fijn om te doen.

Voorbeelden van projecten: we gaan op natuuronderzoek in de Gentbrugse Meersen, we leren hoe een drone werkt, we onderzoeken hoe GPS-technologie werkt, we onderzoeken ons speeksel, haren, we leren hoe een drie-D printer werkt, …

Keuzemodule Maatschappij en welzijn

Je hebt interesse in hoe mensen zich ontwikkelen, hoe je zorg draagt voor lichaam en geest en hoe we onze maatschappij organiseren. Je bent geboeid door hoe een kind opgroeit tot volwassene en je wil alles weten over gezondheid en welbevinden. Je hebt interesse in maatschappelijke betrokkenheid, je bent bereid om na te denken hoe wij samenleven en hoe we ons politiek organiseren.

Voorbeelden van projecten: we leren hoe de hersenen zich ontwikkelen van embryo tot volwassene, we leren spelende kinderen observeren, we organiseren een intergenerationeel buurtproject (= met mensen van allemaal verschillende leeftijden), we leren hoe je zorg draagt voor je gezondheid, we leren hoe de sociale zekerheid werkt,...

Keuzemodule Stem-technieken

Als je kiest voor de module STEM-technieken, verwachten we dat je van nature nieuwsgierig bent, dat je graag ontdekt en onderzoekt hoe techniek werkt. Problemen en behoeften bij mensen leidden tot uitvindingen waarin techniek onontbeerlijk is.

De mens bedenkt onophoudelijk technische systemen om het leven aangenamer te maken, om zo te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van de mens- Techniek is overal en staat nooit stil.

Voorbeelden van projecten: Al doende en experimenterend maak je kennis met een drone, 3d printer, een robot, scratch programmeren, CNC, PLC.

Brug bouwen met tandenstokers, flessenopener en pennenhouder maken, aanzichten leren tekenen, projecten rond elektrische kringloop,…

Keuzemodule Sport- en voedingswetenschappen

Als je kiest voor de module sport- en voedingswetenschappen, heb je een brede interesse in sport en vind je een goede conditie belangrijk. Je houdt van elke sportieve uitdaging en bent bereid om hiervoor regelmatig te oefenen zodat je vooruitgang kan boeken.

Je vindt gezondheid belangrijk en leert graag hoe je lichaam en geest gezond kan houden. Voeding vormt een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Je wil meer weten over duurzaamheid en voeding, wat de menselijke behoeftes aan voeding zijn doorheen de levensloop én je bent bereid om samen een eenvoudig gerecht te leren bereiden.

Voorbeelden van project: we bereiden samen een eenvoudig en gezond gerecht, we leren gezonde keuzes maken op vlak van voeding, we gaan naar de supermarkt om de verschillende voedingsmiddelen met elkaar te vergelijken, we bouwen onze conditie op, we onderzoeken of voedingssupplementen wel gezond zijn, we onderzoeken wat de invloed is van bewegen op onze hartslag, temperatuur…., we bekijken samen het gevaar van het gebruik van doping, we onderzoeken de voedingswaarde van een aantal voedingsmiddelen…

Keuzemodule Land- en tuinbouw

Je hebt interesse voor de levende natuur, voor plant, dier en milieu; je houdt van afwisseling en beweging, je bent praktisch aangelegd en werkt graag in open lucht, dan is de module Land- en tuinbouw echt iets voor jou. Door observatie en elementaire oefeningen raak je vertrouwd met de teelten van groenten, fruit, bloemen, sierplanten en bomen. Ook een eerste kennismaking met dieren komt aan bod. Je leert dieren voederen, huisvesten en verzorgen. Om praktijkervaring op te doen en handvaardigheden te verwerven worden leerlingen ingeschakeld in de productieafdelingen, betrokken bij het onderhoud van grotere percelen en de dierenafdeling. Omdat een gedegen planten- en dierenkennis onmisbaar is voor wie een “groene” opleiding volgt, komt er in de module ook nomenclatuur aan bod. Daarin leer je stapsgewijs planten en dieren herkennen en hun wetenschappelijke naam. Vakbekwame leraars en moderne leermethodes schieten je daarbij te hulp.

Volgende thema’s zullen voor plant en milieu aan bod komen:

  • Fruit
  • Groenten
  • Sierteelt (bloemen, struiken, bomen,…)

Binnen elk thema zullen aspecten van vermeerdering, verzorging (teeltzorgen) en oogsten en marktklaar maken behandeld worden.

Voor dier zal vooral gewerkt worden rond de basisverzorging van neerhofdieren: kippen, konijnen, schapen,…. Aspecten zoals kweek, voederen, huisvesting en verzorging komen hierin aan bod.

De projecten zullen georganiseerd worden in de verschillende afdelingen op Tuinbouwschool Melle, nl. bloementeelt, groenteteelt, boom- en fruitteelt en dierenzorg.

In elk project zal de theorie als ondersteuning voor de praktijkoefeningen (= geïntegreerd) gegeven worden.

Lessentabel tweede jaar A

Lessentabellen 2de graad

Lessentabellen 3de graad

Einde